El servei de nutrició infantil va adreçat a infants i adolescents i té com a objectiu millorar la seva salut a través de l’educació nutricional i emocional.

L’abordatge de l’obesitat infantil i els trastorns de la conducta alimentària són situacions complexes que requereixen un abordatge ampli a través de l’educació nutricional, emocional i conductual on es fa indispensable la implicació activa de tot el nucli familiar i/o cuidadors. A somarrels treballam activament i des de l’inici tots junts: nutricionista, psicòloga, infant/adolescent i cuidadors.

Demana la teva primera sessió informativa

 

Pack inicial infantil

3 sessions i pla de feina

El pack inicial consta d’una sessió de valoració amb la nutricionista en la que es farà una valoració dels hàbits alimentaris de l’infant i el seu entorn (1 hora) i d’una sessió de valoració dels aspectes personals/familiars del cas amb la psicòloga (1 hora). Amb aquesta informació crearem un pla de feina elaborat conjuntament entre la nutricionista i la psicòloga

Una setmana després, aproximadament, tendrà lloc la sessió d’entrega, explicació i posada en marxa del pla de feina amb la nutricionista, psicòloga, cuidadors i menor (1 hora).

 

Pack seguiment infantil

5 sessions intercanviables entre nutrició i psicologia

El pack de seguiment inclou 5 sessions d’1 hora de nutrició i/o psicologia en funció de les necessitats de l’infant/adolescent i el moment del canvi en el que es trobi, amb la supervisió del cas per part de les dues professionals.

Sessió puntual

Veure els serveis de nutrició i/o psicologia. El disseny d’un pla de feina té un cost afegit a les sessions puntuals.

Totes les sessions es poden realitzar de forma presencial o on line