A somarrels som conscients de la força que té el treball en grup.

És per això que gaudim creant espais d’interacció on les persones poden enriquir-se i enfortir les eines que tenen a l’hora de cuidar-se i, com a conseqüència, millorar la seva qualitat de vida.

 

Demana informació si estàs interessat en alguns d’aquests serveis

 

 

Grups de treball

Els grups de treball estan dirigits a persones interessades en millorar els seus hàbits alimentaris i de salut i que volen aprofitar la força del grup per compartir i aprendre de les experiències dels altres. 

En aquests grups, sempre dirigits per una professional (nutricionista i/o psicòloga), es treballen temàtiques  que s’han valorat com a essencials per a tots els participants.

 

 

Xerrades i tallers pràctics

L’objectiu de les xerrades i els tallers és promocionar la salut ja sigui a través de la difusió de nous coneixements de qualitat i basats en l’evidència científica o d’habilitats pràctiques de la mà de professionals. En aquesta era de la informació en la que si cerques pots trobar continguts de tota classe és molt important poder oferir aquest espai que serveixi de filtre d’aquest allau d’informació. 

 

Escoles

A somarrels estam convençudes de la importància que té l’educació nutricional i emocional a la primera infància per donar lloc a adults més conscients del que necessiten i de com alimentar-se de forma saludable, és a dir, persones més sanes.

Aquest servei comença per una valoració de les necessitats del centre i posterior disseny i execució d’un pla que pot anar des de l’elaboració de material d’educació nutricional i emocional, passant per tallers informatius pràctics i xerrades, l’elaboració de menús escolars i guies de berenars saludables o formacions per a formadors. Si ets una escola o cuidador que comparteixes amb nosaltres aquests valors d’autocura i de promoció de la salut, pots contactar amb nosaltres i junts avaluarem les necessitats del teu centre.

Empreses

Oferim el nostre servei a empreses que volen implantar un programa corporatiu de promoció de la salut als seus treballadors; empreses que vetllen pel benestar dels seus treballadors i que entenen que una millor salut en els seus equips es tradueix en una millor empresa.

Aquest servei comença per una valoració de les necessitats reals de l’equip i un posterior disseny i execució d’un pla que pot anar des de l’elaboració de material didàctic, tallers formatius pràctics i, si així es requereix, a la creació d’un grup de treball de suport i seguiment.